logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

Microbalert
Noi tehnologii de obtinere a microbiosenzorilor pentru detectia in timp real si monitorizarea tuberculozei in grupuri cu potential de risc crescut.
2006-2008

Contract 117.2006

Coordonator

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti

Parteneri

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata INCEMC Bucuresti
Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta IPMP Bucuresti
Sitex 45 Bucuresti
Rom-Quartz Bucuresti
Universitatea Politehnica din Bucuresti UPB

Proiect

Scopul principal al proiectului este obtinerea unor tehnologii care sa permita realizarea unei familii de microbiosenzori piezoelectrici integrati care sa poata detecta tuberculoza (Mycobacterium) in timp real si sa poata fi utilizati in monitorizarea grupurilor cu risc ridicat de imbolnavire prin testare in habitatul acestora. Detectia se va face din mediu lichid si/sau gazos. Tehnica de testare pe subiecti este neinvaziva.
Scopul proiectului este dublu:
Dezvoltarea unor tehnologii care sa permita realizarea unei familii de microbiosenzori piezoelectrici care sa poata detecta tuberculoza (Mycobacterium) in timp real si sa poata fi utilizati in monitorizarea grupurilor cu risc ridicat de imbolnavire prin testare in habitatul acestora. Detectia se va face din mediu lichid si/sau gazos. Tehnica de testare este neinvaziva.
Implementarea unui cluster tehnologic integrat care sa polarizeze competentele din domeniul senzorilor piezoelectrici care sa concentreze cunostintele existente si sa determine o expandare a ariei aplicatiilor
Aceste deziderate impun cercetari in 3 directii: obtinerea substratului piezoelectric optim, obtinerea lay-out-ului si a tehnologiei de realizare a microsenzorului, obtinerea materialelor senzitive. Toate acestea vor trebui compatibilizate pentru functionalizarea microbiosenzorului.
Cluster-ul tehnologic (nu poate fi numit retea tehnologica deoarece este gandit sa fie de dimensiuni mai reduse) urmareste identificarea grupurilor de cercetare (interne si internationale) cu preocupari in domeniul microsenzorilor piezoelectrici, identificarea aplicatiilor existente si posibile ale acestor microsenzori, transferul de cunostinte intre membrii cluster-ului si stabilirea unei strategii de viitor in domeniul microsenzorilor piezoelectrici.

Obiective

Obtinerea unor substrate piezoelectrice monocristaline sau a unor straturi nano sau microstructurate de materiale piezoelectrice cristaline pentru obtinerea unui raspuns optimizat al microsenzorului (sensibilitate , selectivitate si reactie chimica minima la contactul cu antigenele si anticorpii).
* Proiectarea unei familii de microsenzori cu geometrii (lay-out-uri) diferite optimizate pentru cresterea sensibilitatii senzorului. Se va realiza o structura matriciala care sa poata decela Mycobacterium in cele doua forme critice ale sale pentru om (tuberculosis si bovis);
* Realizarea tehnologiei – proiectarea proceselor tehnologice individuale si a fluxurilor tehnologice;
* Experimentari pentru evidentierea reactiei specie- specifice antigen-anticorp si optimizarea raspunsului;
* Dezvoltarea tehnologiilor de depunere si caracterizare a straturilor de imunodetectie si compatibilizarea tehnologica (cu structurile de microsenzori realizate anterior);
* Dezvoltarea de tehnologii de realizare a integrarii analizei de semnal- prin lay-out sau hibrid MCM (caracterizare si, implicit, testare);
* Dezvoltarea de metodologii de testare (in mediu lichid si gazos) si interpretare a rezultatelor si a posibilitatilor de reutilizare a structurilor dupa indepartarea straturilor senzitive (active biologic);
* Dezvoltarea de metode de calibrare si verificare a reproductibilitatii masuratorilor;
* In fiecare dintre obiectivele anterioare se obtin modele experimentale/prototipuri. Acestea vor fi omologate si/sau experimentate pentru demonstrare functionala dupa caz. Se va realiza brevetarea rezultatelor originale. Se va realiza documentatia de transfer tehnologic.Se elaboreaza standarde de produs/tehnologie cel putin pentru substrat si microsenzor.
* Formarea unui cluster stiintific si tehnologic privind microsenzori piezoelectrici care sa cuprinda intreg consortiul si ulterior sa se extinda in toate euroregiunile Romaniei;
* Initierea unui transfer tehnologic (de preferat un spin-on) pentru realizarea fie a produsului finit fie a materialelor/ dispozitivului obtinute pe parcurs;
* Elaborarea unei propuneri de proiect FP7;
* Intrarea in platforma specifice proiectului – XXXX- cat si in programele specifice combaterii tuberculozei din UE si cel global al ONU.

«Proiecte«

innovation award elena links Horizon Europe