logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

Nano HF
Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului.
2007-2010

Contract D11-009/2007

Coordonator

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucharest

Parteneri

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor INFM Bucharest
Universitatea Politehnica Bucuresti UPB
Sitex 45 Bucharest

Obiective generale

Dezvoltarea nanoelectronicii bazate pe nanostructuri de carbon.
Implementarea unor nanotehnologii care sa permita realizarea unor componente bazate pe CNT la frecvente inalte (HF) cu aplicatii in comunicatii si mediu.
Realizarea a trei demonstratoare care sa fructifice proprietatile CNT si grafen si care sa valideze tehnologiile propuse.
Cresterea interesului tinerilor si industriei pentru nanoelectronica prin organizarea de workshpuri de nanoelectronica focalizate pe perspectivele industriale ale acestui domeniu.

Obiective specifice

1.Modelarea si caracterizarea comportarii nanotuburilor de carbon (CNT) in domeniul microundelor.
2.Tehnogolgii pentru CNT si caracterizarea acestora in microunde.
3. Imbunatatirea performantelor rezonatoarelor miniaturale de microunde prin integrarea cu filme CNT (demonstrator 1-senzor gaz FBAR acoperit cu CNT).
4. Dispozitive nanoelectronice circuite simple pentru comunicatii (demonstrator 2- tranzistor FET/ CNT).
5.Nanoelectronica pe un singur strat atomic (demonstator 3- nanosistem multifunctional realizat pe grafen).
6.Organizarea a trei workshopuri de nanoelectronica si perspective sale in industrie..
7.Studiu de piata si implementare tehnologica realizat de un IMM.
4. Detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse

«Proiecte«

innovation award elena links Horizon Europe