logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

µ-canrad
Micro-radiator microprocesat utilizat pentru răcirea dispozitivelor semiconductoare.
2007-2009

Contract nr.47/25.09.2007

Coordonator

Sitex 45 Bucuresti

Parteneri

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti
Universitatea Bucuresti

Proiect

Scopul implementării acestui micro-dispozitiv este acela de a creşte fiabilitatea dispozitivelor semiconductoare de putere planare (tranzistoare si circuite integrate) datorită unei răciri mult mai eficiente.
Gradul de poluare al proceselor ciclului de fabricaţie şi al dispozitivului propriu-zis este zero. Tehnologia folosită este compatibilă cu tehnologia de fabricaţie a dispozitivelor semiconductoare planare.
Caracterul inovativ al produsului consta în noutatea tehnologiei folosite pentru realizarea dispozitivului micro-fluidic, micro-radiatorul microprocesat. Originalitatea soluţiei practice realizate constă în înlocuirea variantei clasice de răcire a dispozitivelor semiconductore planare de putere (discrete si CI) cu o nouă variantă bazata pe transferul termic printr-un dispozitiv micro-fluidic reprezentând o arie de microcanale, micro-radiatorul microprocesat direct pe chip-ul semiconductor. Prin tehnologia de fabricaţie se realizează: transfer termic ridicat; rezistenţă termică scazută datorită contactului direct al microradiatorului cu suprafata disipată; realizarea unei arii extinse de secţiuni si a unor canale foarte lungi.

«Proiecte«

innovation award elena links Horizon Europe