logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

Defazor
Materiale multifunctionale sub forma de filme nanostructurate cu proprietati feroelectrice controlate.
2004-2006

Program MATNANTECH

Coordonator

INCD pentru Metale Neferoase si Rare IMNR Bucuresti

Parteneri

INCD pentru Microtehnologii IMT Bucuresti
Sitex 45 Bucuresti
Metav Bucuresti
Universitatea "ALEXANDRU IOAN CUZA” Bucuresti

Proiect

Pornind de la experienţa anterioara a partenerilor implicati ca si cea acumulată în cadrul unui proiect de tip PED care a permis fundamentarea ştiinţifică şi demonstrarea potenţialului tehnologiilor hidrotermal-electrochimice ca metodă inovativă în obţinerea de filme nanostructurate piezoelectrice, proiectul DEFAZOR îşi propune elaborarea tehnologiei de obţinere hidrotermal-electrochimică a filmelor nanostructurate pe bază de (Ba,Sr)TiO3 dopat, caracterizarea fizico-chimică şi structurală a filmelor, studiul termodinamicii şi cineticii proceselor de formare a filmelor şi al reacţiilor la interfaţa substrat-film, obţinerea materialului nanostructurat şi studiul proprietăţilor sale dielectrice feroelectrice sub acţiunea unor câmpuri electrice de diverse frecvenţe, amplitudini şi forme, proiectarea prototipului circuitului de microunde reconfigurabil, elaborarea unor standarde de firmă pentru caracterizarea filmelor nanostructurate (având în vedere că pe plan mondial nu există standarde pentru filme sau materiale nanostructurate cu aplicaţii în electronică).
Proiectul contribuie semnificativ la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul materialelor noi şi nanotehnologiilor, dezvoltarea unor tehnologii inovative pe plan naţional şi european care pot contribui la promovarea cooperării ştiinţifice internaţionale şi integrarea cercetării româneşti în spaţiul de cercetare european (ERA) precum şi promovarea excelenţei în domeniul propus. Proiectul se încadrează în obiectivele specifice ale subprogramului 4, propunând noi materiale multifuncţionale, materiale dielectrice avansate cu aplicaţii de joasă şi înaltă frecvenţă, precum şi simularea şi modelarea lor computerizată.
Proiectul propus continuă parteneriate din reţeaua tematică europeană (POLECER – PC 5), COST 525 (membri în comitetul de management), Nano2LIFE (PC 6), AMICOM (PC6) ceea ce constituie garanţia promovării eficiente a cercetării româneşti la programele Uniunii Europene, prin corelarea activităţilor din cadrul proiectului cu tendinţele şi programele europene cele mai recente.

«Proiecte«

innovation award elena links Horizon Europe