logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

Hinamasens
Hybrid nanostructured materials for sensors with potential use in therapy and diagnosis.
2007-2009

Coordonator

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR Bucuresti

Contract 71-004/18.09.2007

Parteneri

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti
Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Bucuresti
Institutul de Chimie ICHT Timisoara
Institutul de Biochimie BIOCHIM Bucuresti
Sitex 45 Bucuresti

Proiect

Proiectul se adresează domeniului nanomedicinei cu referire la medicina regenerativă-ingineria ţesuturilor. In ingineria ţesuturilor se urmăreste mimarea suprafeţei biologice. Aceasta presupune elaborarea unor structuri complexe hibride organic-anorganic cu legături puternice intre cele două faze şi cu reactivitate ridicată.
Scopul proiectului consta in studiul si dezvoltarea de noi materiale hibride pe baza de hidroxiapatita si arhitecturi macromoleculare organice cu structura controlata la nivel nanometric, pentru senzori cu potentiale aplicatii in diagnoza (in functie de tipuri de celule - normale /maligne in diferite stadii de malignitate - sa se poata discrimina intre celule normale si transformate mai ales cele transformate circulante) si terapie (ex monitorizarea refacerii masei osoase in urma interventiilor chirurgicale functie de numarul de celule si validarea adeziunii acestora la stratul bioactiv); studiul si intelegerea interactiunilor material hibrid nanostructurat/celula; proiectarea si verificarea functionalitatii senzorilor nanostructurati pentru masurarea gradului de adeziune si crestere a celulelor in ingineria tesuturilor.
Partenerii implicati in propunerea de proiect (3 INCD, 3 institute de excelenta ale Academiei Romane si 2 IMM) au experienta relevanta in domeniul obtinerii nanostructurilor prin procedee chimice neconventionale, caracterizarii microstructurale, a proprietatilor electrice, proiectarii si fabricarii senzorilor si testelor in vitro. Una din incercarile majore pentru dezvoltarea mijloacelor analitice in biologie se bazeaza pe proiectarea suprafetelor cu interactiuni controlate fata de celule (EURONANOFORUM 2007, pag 75). In acest context trei directii inovative sunt dezvoltate in cadrul proiectului propus, si anume: structurarea suprafetei bioactive pentru a ghida cresterea de celule, studiile integrate a comportarii biomoleculelor la interactiunea cu materialele nanostructurate si realizarea elementului senzorial. Aceste directii au un grad ridicat de risc si reprezinta o noutate absoluta la nivel national.
Principalele rezultate ale proiectului sunt realizarea unui instrument capabil sa controleze conformatia si activitatea biomoleculelor imobilizate, dezvoltarea unor cunostinte in domeniul medicinii regenerative care sa inglobeze intr-un tot unitar tehnologia de material, elementul senzorial si testele in vitro precum si integrarea activitatilor in Platforma Tehnologica europeana – NANOMEDICINA.

«Proiecte R&D«

innovation award elena links Horizon Europe