logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

NANOCEA
Nanostructuri bazate pe noi compusi organometalici pentru aplicatii in electronica.
2012-2015

Ctr. 17/2012

Coordonator

INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – INFLPR Romania

Parteneri

INCD pentru Optoelectronica – INOE 2000 Romania

SITEX 45 Romania

Obiective

Obiectivele specifice constau în dezvoltarea de noi compusi organometalici, pe baza de azoderivati, ferocene şi acridine si integrarea lor in dispozitive optice de comutare de mare viteza. Materiale hibride vor fi sintetizate prin metoda sol-gel; iar filmele subtiri / pixeli / heterostructuri vor fi procesate prin tehnologii alternative laser.
În ultimele decenii, dezvoltarea continuă a societății umane a condus la realizări excepționale științifice și tehnologice, dar un număr mare de materiale clasice si dispozitive au tendința de a ajunge la limitările fizice privind performanțele. Proiectul NANOCEA abordeaza două direcții importante: prelucrarea de mare viteză necesara pentru circuitele integrate și cerințele de miniaturizarea. Situatia actuala a componentelor electronice presupune tranzistori (tranziztori metal-semiconductor cu effect de camp MESFET și tranzistori cu mobilitate de electroni ridicata HEMT) conceputi pentru aplicatii in microunde. Materiale care prezintă răspuns ultrarapid la semnalul luminos de intrare în regim de picosecunde si nanosecunde sunt de interes în senzori optici, componente optoelectronice și optice neliniare datorita aplicatiilor posibile în comutarea optică ultrarapida și aplicații in dispositive optice pasive. Proiectele vizează dezvoltarea de noi compusi organometalici pe bază de azo-derivați, ferocene și acridine care pot fi integrate in dispozitive optice de comutare de mare viteza.
Provocările proiectului NANOCEA sunt materialele hibride sintetizate prin metoda sol-gel si filme subtiri / pixeli / heterostructuri prelucrate prin tehnologiile alternative cu laser și testarea acestora. Noutatea proiectului, care necesită cercetare atât teoretica cat și experimentala, se bazează nu numai pe noile materiale compozite pe bază de organometalici, ci si pe metodele și tehnologiile implicate în atingerea obiectivelor proiectului. Proprietățile optice ale celor mai promitatoare materiale vor fi cercetate în profunzime, în institutele de cercetare; aplicațiile acestor materiale sintetizate in laborator se află în domeniul optoelectronic. Aspectele inovatoare și complexitatea proiectului sunt consolidate de complementaritatea dintre instituțiile de cercetare și IMM-ul implicat în acest proiect.

«Proiecte«

innovation award elena links Horizon Europe