logopng logopng flagen flagro flages

«Proiecte«

Nanograf

Retea de cercetare pentru dezvoltarea materialelor compozite nanostructurate cu gradient functional pentru senzori magnetici si bariere termice de acoperire.
2006-2008

Contract 290.2006

Coordonator

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR Bucuresti

Parteneri

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei Bucuresti
Institutul de Chimie Fizica I.G. Murgulescu Bucuresti
Universitatea Tehnica Cluj Napoca
Universitatea Politehnica Bucuresti
Sitex 45 Bucuresti
Plasma Jet Bucuresti

Proiect

Obiectivul principal al proiectului il constituie crearea unei retele de cercetare pentru a dezvolta la nivel national conceptul de materiale compozite nanostructurate cu gradient functional de la sinteza la aplicatii, care permite integrarea completa a materialului si consideratiilor structurale in proiectarea finala a produsului structurat

Obiective

* Crearea unei retele integrate de cercetare la nivel national pentru asigurarea sustinerii si accelerarii cercetarilor multidisciplinare în domeniul materialelor noi pentru bariere termice de acoperire (industria strategica si traditionala); actuatori (dispozitive microfluidice pentru siguranta industriala)
* Asigurarea pas cu pas asupra integrarii activitatilor si lansarea unei oferte locale si nationale în domeniul industriei strategice si traditionale precum si al sigurantei industriale
* Integrarea în cadrul platformei EUMAT a resurselor materiale si umane de excelenta, axata pe ariile tematice ale Programului Cadru 7 (PC7): participarea la programele europene de cercetare precum si la platformele tehnologice europene
* Valorificarea echipamentelor de cercetare fundamentala în noile domenii tehnologice (lucrul în solutii diluate pentru sinteza materialelor cu gradient functional, tehnica infiltrarii) dar si a tehnologiilor "mature” (procedeul acoperirii în plasma) în conformitate cu prioritatile europene

Obiective specifice

* Realizarea materialelor cu gradient functional pentru a fi utilizate ca bariere termice de acoperire (în industria strategica si traditionala); actuatori (dispozitive microfluidice pentru siguranta industriala)
* Elaborarea unor noi metode de sinteza în solutie la temperaturi si presiuni joase (chimia solutiilor diluate) pentru obtinerea materialelor compozite nanostructurate cu gradient functional
* Elaborarea unei tehnologii fezabile de prelucrare a pulberilor sub forma de produse sinterizate
* Elaborarea metodelor de depunere a pulberilor compozite nanostructurate utilizând metoda arcului termoionic în vid (TVA)
* Elaborarea tehnicii de infiltrare pentru sinteza materialelor compozite cu gradient functional sub diferite forme
* Elaborarea metodelor rapide de analiza si caracterizare a compozitelor nanostructurate cu gradient functional, usor de aplicat de catre potentialii utilizatori
* Evaluarea comparativa a performantelor materialelor compacte obtinute prin cele 2 metode mentionate anterior (sinterizare si tehnica infiltrarii)
* Evaluarea performantelor materialelor de acoperire cu gradient functional
* Alegerea dispozitivelor / partilor pe baza de materiale compozite nanostructurate cu gradient functional (aplicatii structurale ca bariere termice de acoperire, senzori magnetici) potrivit cerintelor clientilor industriali
* Diseminarea rezultatelor pe baza parteneriatelor nationale si internationale existente precum si parteneriatelor noi create pe parcursul desfasurarii proiectului.

«Proiecte«

innovation award elena links Horizon Europe